آرم كنفرانس آرم كنفرانس  
آمار سايت
بازگشت به صفحه اول
بروشور كنفرانس

محل برگزاري كنفرانس
معرفي كنفرانس
سازمان كنفرانس
درباره كنفرانس
ارتباط با دبيرخانه كنفرانس
برگزار كنندگان كنفرانس
سازمان مدیریت صنعتی
حامیان كنفرانس
گزارش كنفرانس‌هاي پيشين
لينك‌هاي مرتبط

محورهاي كارگاه آموزشي

 1. كارگاه‌هاي جانبي كنفرانس
  • كارگاه تعريف و حل تضادهاي مهندسي (مبتني بر متدولوژي نوآوري نظام‌يافته)
  • كارگاه زنجيره ارزش (مبتني بر متدولوژی تفكر ناب)
  • كارگاه نمودار FAST (مبتني بر متدولوژي مهندسي ارزش)
  • كارگاه طراحي آزمايشات (مبتني بر متدولوژي شش سيگما)

  • * هر کارگاه به مدت 4 (چهار) ساعت برگزار خواهد شد.
   * علاوه بر گواهي‌نامه حضور در كنفرانس، صدور گواهي‌نامه آشنايي كارگا‌ه‌هاي فوق براي حاضران در كارگاه‌ها امكان‌پذير است.

فرم ثبت‌نام فردي

نام:نام خانوادگي:
نوع حضور: عادي[ ]     سازماني[ ]     معلم[ ]     دانشجو[ ]
سازمان/ شركت/ مدرسه:سمت:
دوره‌هاي انتخابي:
تلفن/ فكس:تلفن همراه:
آدرس پست الكترونيك:
آدرس پستي:

↑ بالا

فرم ثبت‌نام گروهي

نام و نام‌خانوادگي اعضاي گروه:
.
.
دوره‌هاي انتخابي:
نوع حضور: عادي[ ]     سازماني[ ]     معلم[ ]     دانشجو[ ]
نام و نام‌خانوادگي فرد صاحب امضا:سمت:
سازمان/ شركت/ مدرسه:نام و نام‌خانوادگي رابط افراد گروه:
تلفن/ فكس:تلفن همراه:
آدرس پست الكترونيك:
آدرس پستي:

↑ بالا