آرم كنفرانس آرم كنفرانس  
آمار سايت
بازگشت به صفحه اول
بروشور كنفرانس

محل برگزاري كنفرانس
معرفي كنفرانس
سازمان كنفرانس
درباره كنفرانس
ارتباط با دبيرخانه كنفرانس
برگزار كنندگان كنفرانس
سازمان مدیریت صنعتی
حامیان كنفرانس
گزارش كنفرانس‌هاي پيشين
لينك‌هاي مرتبط
اخبار
آخرین خبر
نشست اعضای شورای سیاستگذاری کنفرانس در هفته اول شهریورماه با دستور جلسه "برنامه اجرایی کنفرانس" برگزار شد. پیشنهادات اعضا به این صورت جمع بندی گردید که با توجه به طیف اهداف علمی و کاربردی کنفرانس و مخاطبان ویژه اهداف کنفرانس، برنامه کنفرانس در سه قالب تفکیکی ویژه برای طیف مخاطبان سیاستگذاران با تمرکز بر مسایل کلان و زیرساخت های حل مسأله مرتبط، طیف مخاطبان بنگاهی با تمرکز بر زیست بوم کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان، و در نهایت طیف مخاطبان محققان با تمرکز بر سوالات تحقیقاتی دو حوزه پیشین برنامه ریزی گردد. شورای سیاستگذاری کنفرانس بنا دارد برنامه کلی کنفرانس را تا پایان شهریور ماه جمع بندی نماید تا زمینه برنامه ریزی دقیق پانل ها فراهم شود.
کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های حل مسأله، پانل ویژه ای را برای مشاوره و هدایت پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با محورهای کنفرانس، طراحی نموده است. در این پانل، دانشجویان سوالات و متدولوزی تحقیق خود را ارایه خواهند کرد و پیشنهادات اعضای پانل را برای بهبود پروپوزال های خود دریافت خواهند کرد. برنامه خاص این پانل، متعاقبا اعلام خواهد شد.
پس از دو ماه همفکری متخصصان و محققان حوزه های بین رشته ای اقتصاد دانش بنیان، نظام های نوآوری و فناوری، طراحی مهندسی و حل مسأله، علوم شناختی، و تحلیل پتنت در قالب اعضای کمیته علمی، محورهای کنفرانس طراحی شدند. محورهای کنفرانس حداکثر تا پایان شهریور ماه، تکمیل خواهند شد. نمايش متن كامل خبر
گزارش دومين كنفرانس استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي كشف و حل مساله نمايش متن كامل خبر
گزارش اولین كنفرانس استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي كشف و حل مساله نمايش متن كامل خبر